• તરફી_બેનર

બાંધકામ

ઉકેલ4

તાશ્કંદ અવતોવોકઝાલ એ ઉઝબેકિસ્તાનનું સૌથી મોટું જાહેર બસ સ્ટેશન છે.ડ્રાય ટાઇપ ટ્રાન્સફોર્મર CNC ઇલેક્ટ્રીક દ્વારા ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યું છે.